Відділ водних ресурсів та техногенно-екологічної безпеки  

Начальник відділу - Смірнова Інна Сергіївна  (тел.520-18-56)

Основні завдання:

 •  забезпечення управління і контролю за використанням, охороною вод, відтворенням водних ресурсів на малих та середніх річках області; 
 •  здійснення єдиної технічної політики та впровадження досягнень науки, нової техніки і нових технологій в сфері управління водними ресурсами області, забезпечення потреб населення та галузей економіки водними ресурсами; 
 •  забезпечення виконання довгострокових державних комплексних програм щодо розвитку водного господарства, поліпшення екологічного стану водних ресурсів, захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь; 
 •  здійснення заходів в зоні впливу водних об'єктів, пов'язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідації їх наслідків, протипаводковий захист населених пунктів та територій області; 
 •  ведення державного обліку використання водних ресурсів в області водокористувачами підприємств сільського та рибного господарств. 

Відділ водних ресурсів у м.Києві 

 Начальник відділу - Микуліч Олег Олексійович (тел.520-18-53)

 Відділ експлуатації водогосподарських систем, механізації, енергозбереження

 та охорони праці

Начальник відділу - Ковальчук Василь Васильович  (тел./факс 520-18-24)

Головний фахівець з охорони праці - Жовтоног Юрій Григорович (тел. 520-18-37)

Головний механік - Малютенко Олександр Валерійович (тел. 520-18-37)

Головний енергетик - Чепелюк Руслан Іванович (тел. 520-18-37)

Основні завдання:

 •   організація виконання міжрайонними управліннями водного господарства правил щодо надійної технічної експлуатації водогосподарських об’єктів комплексного призначення, міжгосподарських меліоративних систем та об’єктів їх інженерної інфраструктури, протипаводкових гідротехнічних споруд, що перебувають у державній  власності, річок, водосховищ; 
 • через управління експлуатації відділ забезпечує контроль за належною технічною експлуатацією внутрішньогосподарської  мережі.

Технічний відділ

Начальник відділу - Шульга Михайло Федорович  (тел.275-15-33)

Основні завдання:

 • організація виконання природоохоронних заходів, визначених «Обласною цільовою програмою розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року" затвердженою Рішенням Київської обласної ради від 17.09.2013 №663-34-VI (зі змінами від 07.06.2016 №138-05-VI;
 • виконання функцій замовника ( в т. ч. технічного нагляду)  при виконанні природоохоронних заходів  з реконструкції водогосподарських об¢єктів,  з розчищення русел річок, ставків, каналів по  всіх видах  джерел фінансування. 

Відділ економіки

Начальник відділу - Демірська Анна Миколаївна  (тел./факс 520-18-34)

Основні завдання:

 • забезпечує виконання кошторисних видатків, до державного бюджету відповідно до вимог чинного законодавства;
 • фінансування підлеглих організацій згідно доведених лімітів та затверджених кошторисів;-  приймання, узагальнення, зведення (від підлеглих організацій) та подання вищим організаціям, облфінуправління та міськстатуправління оперативної, місячної, квартальної та річної звітності, в межах своєї компетенції;
 • забезпечення проведення єдиної економічної політики в організаціях облводгоспу.

Відділ бухгалтерського обліку та звітності  

Головний бухгалтер - Ушакова Тетяна Миколаївна  (тел.520-18-27)  

Основні завдання:

 • забезпечує бухгалтерський облік і звітність, виконання кошторисів видатків, що затверджені для апарату Київводресурсів по державному бюджету  відповідно до чинних нормативних правових актів;
 • приймання, узагальнення,  зведення від підлеглих організацій та подання вищим організаціям оператавної, місячної, квартальної та річної звітності, в межах своєї компетенції.  

Головний юрисконсульт

  (тел.520-18-39);

Основні завдання:

 • забезпечує дотримання законності в діяльності управління;
 • забезпечує захист правових інтересів управління;
 • документальне оформлення трудових відносин.

Диспетчерська служба

Провідний диспетчер - Ковальчук Тетяна Григорівна  (тел./факс 520-18-49);

Диспетчер - Іванова Світлана Олександрівна (тел./факс 520-18-49)

Основні завдання:

 • організація, координація та оперативний контроль за реалізацією  водогосподарськими організаціями  Київводресурсів заходів по запобіганню аварій, катастроф та надзвичайних ситуацій пов'язаних з пропуском повеней, паводків, можливих аварій на гідротехнічних спорудах та інших господарських об'єктах, що можуть призвести до затоплення або підтоплення, забруднення вод, пожеж  торфовищ на осушувально-зволожувальних системах.

Відділ управління персоналу, діловодства та взаємодії із засобами масової інформації

Начальник відділу - Форостовець Валентина Сергіївна (тел.520-18-31)

Основні завдання:

 • забезпечення координації зв'язків і безпосередньо зв'язкок підприємства з громадськістю відповідно до загальної мети підприємства;
 • організація прес-конференцій, зустрічей з громадськістю, виступів в засобах масової інформації керівників управління;
 • контроль за матеріалами засобів масової інформації з метою перевірки правильності відображення інформації, яка виходить із управління;
 • забезпечення котакту з відповідними підрозділами міністерств, інших органів виконавчої влади щодо обміну інформаційними матеріалами;
 • забезпеченння координації зв'язків і безпосередньо здійснює зв'язок з періодичними виданнями (газетами, журналами)