Підписання Угоди про апроксимацію між Україною та Європейським Союзом від 27.06.2014 року відкрило нові можливості та створило нові стандарти у різних сферах суспільного життя, включаючи водний сектор.  

      З метою наближення національного законодавства до законодавства ЄС, зокрема Директиви ЄС№ 2000/60/ЄС про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики, яка є провідною у водних відносинах, Верховною Радою України прийнято Закон України "Про вне­сення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом” від 04.10.2016 №1641- VIII (далі - Закон).

   На виконання зазначеного Закону розроблено та затверджено низку нормативно-правових актів, які започатковують нові підходи в управлінні водними ресурсами, зокрема накази Мінприроди, які зареєстровано Мінюстом:

• “Про затвердження Типового положення про басейнові ради”;

• “Про виділення суббасейнів та водогосподарських ділянок у межах встановлених районів річкових басей­нів”;

• “Про затвердження Порядку розроблення водогосподарських балансів”;

• “Про затвердження Переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод”;

• “Про затвердження Меж районів річкових басейнів, суббасейнів та водогосподарських ділянок”.

         План управління річковим басейном (ПУРБ) розробляється з метою досягнення екологічних цілей, визначених для кожного району  річкового басейну, в установлені строки.    Порядок розроблення ПУРБ затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.2017 року №336.

        Перші кроки при розробці  планів управління річковими басейнами (ПУРБ), а саме - визначення масивів поверхневих вод, виконані.

Повний цикл реформ передбачено закінчити у 2024 році.