Наявність меліорованих земель в динаміці з 1990 року по Київській  області

 

Роки Всього меліорованих земель, тис га.  З них: Осушення Зрошення
1990-1996 311,1 194,8 116,3
1997-2003 265,2 194,8 70,4 
2003-2009 232,7 188,8 43,9
2012-2016 232,7 188,8 43,9

На  території  Київської  області  знаходиться  232,7  тис.га меліорованих земель, що становить  8,3 % від  загальної площісільськогосподарських угідь, із них осушених –188,8 тис.га та зрошених 43,9 тис.га, в т.ч. 27,4 тис.га –  осушені землі,які були радіаційно забруднені внаслідок катастрофи наЧАЕС  і  залишились  в  зоні  відчудження.

 

Наявність показників Київводресурсів

 

№ п/п Показники Од. вим Всього З них: Зрошених Осушених
1 Наявність земель, всього; с/г угідь; у використанні тис.га 232,7; 196,5; 132,4 43,9; 43,9; 28,8 188,8; 152,6; 103,6
2 Канали; водоприймачі км 2466,6; 388,5 33,0; 0 2433,6; 388,5
3 Трубопроводи  км 185,0 185,0 0
4 ГТС; РШ шт 2024; 190 114; 0 1910; 190
5 Насосні станції шт 74 48 26
6 Водосховища шт 17 1 16
7 Ставки шт 33 18 15
8 Свердловини шт 331 24 307
9 Матеріальний дренаж га 63123,0 470,0 62653,0
10 Подвійне регулювання тис.га 79,6 0,0 79,6
11 Дамби км 52,4 0,0   52,4
12 Гідроствори шт 74 0 74
13 Захист від підтоплення населених пунктів шт 219 0 219
14 Захист торфяників від пожеж га 30280,0 0,0 30280,0
15 Аварійний запас тис.грн 146,6 0,0 146,6